5. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA STOMATOLOŠKU PROTETIKU HLZ-a

s međunarodnim sudjelovanjem ESTETSKO–FUNKCIONALNA PROTETSKA RJEŠENJA

Kongres je namijenjen doktorima dentalne medicine i dentalnim tehničarima.

Kontakt

Hrvatsko društvo za stomatološku protetiku
Gundulićeva 5,
HR-Zagreb
E -mail: hdsp@sfzg.hr

Svrha Društva

  • razvoj i promocija protetike dentalne medicine
  • organiziranje edukacije i skupova
  • suradanja sa sličnim društvima